‘14 Temmuz ruhu ile başlayan direniş başarmanın tarzıdır’

KCK: AKP-MHP faşizmi ne yaparsa yapsın tarzı ve ruhu 14 Temmuz olan bu direnişi engellemesi ve büyüyecek bu direnişin önünde durması mümkün olmayacaktır. 14 Temmuz ruhu Kürdistan devriminin tarzıdır; zor koşullarda direnip başarmanın tarzıdır.

0
42

DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlık grevine dikkat çeken KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, “Tüm halkımızı ve dostlarımızı 2019 yılını büyük bir mücadele yılı haline getirerek tecridi kırıp faşizmi yıkıp ve Kürdistan’ı özgürleştirmede rollerini oynamaya çağırıyoruz” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı şunları belirtti: “HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in Önder Apo’nun tecridini kırmak için başlattığı süresiz-dönüşümsüz açlık grevi direnişi tüm zindanlarda büyüyerek Kürtlerin bulunduğu her yerde halkımız tarafından sahiplenmektedir. Zindanlarda büyük bir kararlılıkla yürütülen tecridi kıralım, faşizmi yıkalım direnişi 14 Temmuz ruhuyla tüm Kürdistan’a yayılarak AKP-MHP iktidarının sonunu getirmede tarihi rolünü oynayacaktır.

Leyla Güven yurtseverlik duygusu ve siyasi bilinciyle tecride karşı çıkmanın tarihsel anlamını görerek başlattığı açlık grevi direnişi ile bir kıvılcım çakarak toplumsal direnişi tetiklemiştir. Zindandaki tüm yoldaşlarımız ve yurtsever demokratik siyasetçiler de 14 Temmuz direnişçileri Kemal Pir, Hayri Durmuş, Akif Yılmaz ve Ali Çiçek gibi dönemin görevlerini görerek bu direnişi harlandırmışlardır. Avrupa’daki halkımız da her zaman olduğu gibi yine Önderliği sahiplenmede gereken duyarlılığı göstererek tecridi kıralım, faşizmi yıkalım direnişindeki yerlerini almışlardır. Bu direniş kampanyasında yer alan tüm direnişçileri selamlıyor, bu direnişlerinin tecridi kırma ve faşizmi yıkmada oynayacakları tarihsel rolleri şimdiden kutluyoruz.

Bugün sürdürülen soykırım saldırısının esas olarak 5 Nisan 2015’te Önder Apo’ya yönelik uygulanan tecritle başlatıldığı bilinmektedir. 24 Temmuz’da bu saldırı katliamlarla dolu bir soykırım savaşı haline getirilmiştir. Bu gerçeklik Önder Apo’ya yönelik tecrit ile soykırım savaşı arasında doğrudan bağ olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu açıdan tecridi kıralım, faşizmi yıkalım direnişçileri dönemin karakteri ve amacı konusunda çok isabetli bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Bu tutumları ve duruşları ile 14 Temmuz direnişçileri gibi tarihsel rol oynayacak bir direniş süreci başlatmışlardır. Bu direnişin daha şimdiden Kürt halkı ve demokrasi güçleri içinde etkisini göstermesi, AKP-MHP faşizmini korkutması bu gerçekliğin ifadesi olmaktadır.

‘BÜYÜYECEK DİRENİŞİN ÖNÜNDE DURULMASI MÜMKÜN OLMAYACAKTIR’

AKP-MHP faşizmi ne yaparsa yapsın tarzı ve ruhu 14 Temmuz olan bu direnişi engellemesi ve büyüyecek bu direnişin önünde durması mümkün olmayacaktır. 14 Temmuz ruhu Kürdistan devriminin tarzıdır; zor koşullarda direnip başarmanın tarzıdır. İşte bugün zor koşullarda direnilerek başarmayı hedefleyen bir direniş yürütülmektedir. Bu direnişte 14 Temmuz direniş ruhu ile ‘Güneşimizi Karartamazsınız’ ve öz yönetim direnişlerinin fedai ruhu birleşmiş yenilmez bir iradeye dönüşmüştür. Bu direnişle Kürt halkının direnme iradesi ve mücadele karakteri yeni bir düzey kazanacaktır. AKP-MHP faşizminin zulmünü artırmasına karşı daha güçlü bir direniş iradesi ve düzeyi ile karşılık verilmektedir. Gerillanın, halkımızın ve demokratik siyasal alanın soykırımcı faşizm karşısında gösterdiği direniş tecridi kıralım, faşizmi yıkalım direnişiyle yeni bir düzey kazanmıştır. 2019 yılında Bakur, Rojava, Rojhılat, Başur ve dünyanın her tarafındaki halkımız bu ruh ve direniş düzeyiyle mücadeleyi yürütecek, AKP-MHP faşizmini çöküşe götürecektir.

Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki siyasi gelişmeler bölgedeki Kürt ve demokrasi düşmanlığının düzeyi bir daha göstermiştir ki, soykırımcı faşizmin saldırganlık düzeyini yenilgiye götürecek bir ruh ve tarza ihtiyaç vardır. Bu da özgüce dayanarak ve en zor koşullarda da direnerek başarmanın ruhu ve tarzıdır. Bugünkü faşist saldırganlıklar bizlere düşmanın saldırganlığını aşacak ve onu yenilgiye götürecek bir mücadele düzeyi ve direniş tarzını gerektirmektedir. Bu da PKK’nin öncülük ettiği özgürlük mücadelesi tarihinde bulunmaktadır. Tecridi kıralım, faşizmi yıkalım direnişçileri kendi direnişleriyle birleştirdikleri 14 Temmuz, ‘Güneşimizi Karartamazsınız’ ve öz yönetim direnişçilerindeki direniş ruhu ve tarzı tam da bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bunun için de gerillanın sürekli pratiğinde somutlaştırdığı bu ruhu ve tarzı dönem mücadelemizde pratikleştirdiğimizde başarı mutlaka gelecek, tecrit kırılıp faşizm yıkılacaktır.

Bir yönlü bir irade ortaya koyan zindandaki tüm tutsakları, Avrupa, Kürdistan ve dünyanın her yerinde bu direnişe katılanları ve destekleyenleri bir daha selamlıyor; tüm halkımızı ve dostlarımızı 2019 yılını büyük bir mücadele yılı haline getirerek tecridi kırıp faşizmi yıkıp ve Kürdistan’ı özgürleştirmede rollerini oynamaya çağırıyoruz.”

Bir Cevap Yazın